Μύθοι & πραγματικότητα

Μύθοι & πραγματικότητα

Μύθοι & πραγματικότητα

11 Φεβρουαρίου 2017 Blog Blog Διάφορα

1ος ΜΥΘΟΣ
Τα κουφώματα από ξύλο είναι πιο ακριβά από τα κουφώματα άλλων υλικών και θα χρειάζονται μελλοντική συντήρηση με αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμα περισσότερο το κόστος.

Πραγματικότητα
Η έννοια ακριβός ή φθηνός θα πρέπει να συσχετίζεται όχι μόνο με το κόστος κτήσης αλλά με όλο το κόστος χρήσης του προϊόντος. Αν λοιπόν αναλογιστεί κανείς την οικονομία σε ενέργεια που παρέχει ένα ξύλινο κούφωμα τότε φυσικά και το κόστος του μειώνεται και γίνεται πολύ μικρότερο από τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα που ούτως ή άλλως στερούνται αισθητικής αξίας.

Aναφορικά με τη συντήρησή τους οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής έχουν μειώσει την ανάγκη για συντήρηση στο ελάχιστο. Βέβαια μετά τη συντήρηση τα κουφώματα επανέρχονται στην κατάσταση που αγοράστηκαν σε αντίθεση με ανταγωνιστικά υλικά που δεν υπάρχει η δυνατότητα συντήρησης και στα οποία εμφανίζεται μη αναστρέψιμη αλλοίωση του χρώματος είτε της μοριακής δομής τους.

2ος ΜΥΘΟΣ
Προκειμένου να κατασκευαστούν ξύλινα κουφώματα, πρέπει να κοπούν δέντρα, γεγονός που έχει μεγάλη επίδραση στην κλιματική αλλαγή εξαιτίας της αποψίλωσης των δασών.

Πραγματικότητα
Τόσο για τα ξύλινα κουφώματα όσο και για τα ξύλινα προϊόντα που κατασκευάζονται σήμερα χρησιμοποιείται πιστοποιημένη ξυλεία που προέρχεται από δάση με αειφόρο διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι τα δάση αυτά διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το ξυλώδες κεφάλαιο όχι απλώς να μένει σταθερό αλλά να αυξάνεται.