Μ3

Σύνθετη κατασκευή που αποτελείται από το κεντρικό τμήμα της με μονόφυλλη μπαλκονόπορτα με ταμπλά & καϊτια σταυρό, αριστερά – δεξιά μονόφυλλη σταθερή με  καϊτια σταυρό

Ξυλεία
Μεράντι
Διατομή
COMFORT ?
Χρώμα
Λάκα
*/?>