ΜΗΤΙΣ Υ1800

ΜΗΤΙΣ Υ1800

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξώπορτα ?
*/?>