Π38

Δίφυλλο παράθυρο με 2 καΐτια, ταβλάκι σίτας & σίτα

Ξυλεία
Μεράντι
Διατομή
COMFORT ?
Χρώμα
Λάκα
*/?>