Π55

Τετράφυλλο παράθυρο με 2 καΐτια

Ξυλεία
Μεράντι
Διατομή
COMFORT ?
Χρώμα
Λάκα