Εσώπορτα

Παρακάτω παρουσιάζουμε κάποια ενδεικτικά σχέδια των ξύλινων εσωπορτών ΒΙΕΚΚΟ χαρακτηριστικά των οποίων αναγράφονται σε διπλανή στήλη

*/?>