ΣΙΤΕΣ

Οι σίτες που συνοδεύουν τα κουφώματα της ΒΙΕΚΚΟ, διαχωρίζονται σύμφωνα με τον τρόπο κίνησης τους καθώς και την τυπολογία πανιού. Δηλαδή, διακρίνονται σε κάθετης κίνησης, οριζόντιας κίνησης και σίτες σε τελάρο (σταθερή, επάλληλη κ.λπ.). Όσον αφορά τον τύπο πανιού μπορούν να είναι σε ίσιο πανί και σε πλισέ πανί. Η βαφή τους γίνεται ηλεκτροστατικά σε όλες τις αποχρώσεις ral. Παρακάτω θα δείτε ενδεικτικά σχέδια. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και σχέδια.

luna-difullh-site-81RND.jpg
thea-site.jpg
scorpion-site-m51Mb.jpg