ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται και βασίζεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό την SWISS Approval , η εταιρία εγγυάται την υψηλή ποιότητα των κουφωμάτων.

Η ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ πιστή στην Πολιτική Ποιότητας της και στην δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών παραγωγής και παράδοσης των προϊόντων της, θεσπίζει Στόχους Ποιότητας.

Πολιτική της επιχείρησης είναι η συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών της, για τα προϊόντα και κατασκευές που παράγει καθώς επίσης και η συνεχής αναζήτηση και ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών τους. Κύριος στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων.

Η Διοίκηση της επιχείρησης μέσω του Δ/Σ δεσμεύεται στην εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την επιτυχή λειτουργία του.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (Δείτε το PDF)

Τα πιστοποιημένα προϊόντα της εταιρίας ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ, φέρουν την σήμανση CE, που σημαίνει πως ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ «Προϊόντα Δομικών Έργων», η οποία εναρμονίστηκε με το Π.Δ. 334/94.

Ειδικότερα, πληρούν τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1:2006, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο PFB-ROSENHEIM της Γερμανίας.

Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Ο σχεδιασμός ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας επιβάλλει τον Ολικό Τελικό Ποιοτικό έλεγχο των κουφωμάτων στο σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων (θερμομόνωση, ηχομόνωση, ανεμοπερατότητα, υδατοστεγανότητα) ελέγχονται με βάση τo πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 σε εξειδικευμένο Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας του εξωτερικού με το οποίο συνεργάζεται η εταιρία μας.
Τα θετικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων σε συνδυασμό με την πιστή τήρηση των σχεδίων ποιότητας κατά την παραγωγή και παράδοση των προϊόντων, αποτελεί τη δική μας εγγύηση ποιότητας για την κάλυψη και των πλέον απαιτητικών αναγκών σας.
Ενδεικτικά Αποτελέσματα Εργαστηριακών ελέγχων

  • Ανεμοπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
  • Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9Α

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE BASIC (Δείτε το pdf)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΔΦ COMFORT (Δείτε το pdf)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΣΥΝΘ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ COMFORT (Δείτε το pdf)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΕΞΩΠΟΡΤΑ (Δείτε το pdf)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑ (Δείτε το pdf)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ (Δείτε το pdf)