Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός

Οι κατασκευές της ΒΙΕΚΚΟ ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς χώρους. Έχουμε την τεχνική κατάρτιση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την κατασκευή οποιασδήποτε επιλογής σας βάσει των σχεδίων των διακοσμητών και μηχανικών σας. Επιλέξτε μας για την υλοποίηση της μοναδικής σας κατασκευής. Ακολουθεί μία σειρά ενδεικτικών έργων μας σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες

*/?>