Π20

Δίφυλλο παράθυρο με 2 καΐτια και φεγγίτη ανοιγόμενο

Ξυλεία
Μεράντι
Διατομή
BASIC ?
Χρώμα
Λάκα
*/?>